Correo farmaceutico

TARIFAS 2019 | PRENSA | PRENSA SALUD | CORREO FARMACEUTICO

General
TARIFA COLOR
TARIFAS B/N
ANCHO (mm)
ALTO (mm)

Página (6x10)

4.660 €

2.440 €

252

318

Robapáginas (5x8)

4.450 €

N/A

209

254

Robapáginas (4x6)

2.620 €

N/A

166

189

Media página (6x5)

2.890 €

1.730 €

252

157

Columna (3x10)

2.890 €

N/A

124

318

Faldón (6x3)

2.300 €

1.490 €

252

92

Faldón (6x2)

2.240 €

1.070 €

252

60

Robapáginas 8x6 centrado interior

7.000 €

N/A

252

254

Página Native

5.460 €

N/A

N/A

N/A

ESPACIOS FIJOS
TARIFA COLOR
TARIFAS B/N
ANCHO (mm)
ALTO (mm)

Contraportada (6X10)

6.940 €

N/A

252

318

Faldón portada (6x2)

3.510 €

N/A

252

43

Faldón página 3 (6x2)

2.420 €

N/A

252

60

Robapáginas contraportada (4x6)

3.990 €

N/A

166

189

Media página contraportada (6x4)

3.990 €

N/A

252

125

Logo de portada

3.260 €

N/A

44

44

Logo de contraportada

2.480 €

N/A

45

24

Ventana centrada (4x4)

2.340 €

N/A

171

134

2x1 patrocinio de sección

1.250 €

N/A

N/A

N/A

FORMATOS ESPECIALES
TARIFA COLOR
TARIFAS B/N
ANCHO (mm)
ALTO (mm)

Falsa portada

22.870 €

N/A

N/A

N/A

Encartes especiales
Encartes
Solapa
Fajas - Pestañas

Hasta 5.000  unidades

4.600 €

5.800 €

7.330

Hasta 25.000  unidades

8.550 €

10.090 €

12.740

Hasta 45.000  unidades

10.240 €

11.670 €

15.390

Retractilado

0.14 €

N/A

N/A